οικοδομηση

Η έλλειψη κατάλληλων σχολικών εγκαταστάσεων στην αγροτική Αφρική δημιουργεί άνισες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε ολόκληρη τη χώρα.
— Κοινοπραξία Βορειοανατολικής Αφρικής για την Παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Ποιότητας (SACMEQ)
2.jpg

Προσδιορισμός του προβλήματος: Εκπαιδευτική ανισότητα  

   Η φυλή των Μασσάι είναι μια δημοφιλής Αφρικανική φυλή με μια μακραίωνη ιστορική κουλτούρα και θεωρούνται ένα υπερήφανο σύμβολο της Αφρικανικής κουλτούρας. Ωστόσο, λόγω του εκσυγχρονισμού της αστικής Αφρικής και της απόστασης μεταξύ των καταυλισμών της φυλής και τα σχολεία των πόλεων τα παιδιά της φυλής δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
   Τα παιδιά της φυλής συνήθως πρέπει να περπατούν πολλά μίλια μέσω επικίνδυνων περιοχών άγριας φύσης για να φτάσουν στα διαθέσιμα σχολεία που δεν μπορούν να τους παρέχουν πλήρη εκπαίδευση και η πλειοψηφία των παιδιών δεν έχουν πρόσβαση σε βιβλία, εκπαιδευτικούς και ηλεκτρικό ρεύμα.

Η εύρεση της λύσης: ένα βιώσιμο σχολείο

   Ο πιο σίγουρος τρόπος για τον τερματισμό της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής περιθωριοποίησης των παιδιών των Μασσάι είναι η δημιουργία βιώσιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών για τις επερχόμενες γενιές της φυλής. 
 
  Η κοινότητα του Lomiyon είναι μια οργανωμένη αγροτική κοινότητα με μεγάλο αριθμό οικογενειών Μασσάι. Μέσω της διοργάνωσης διαφόρων φορέων συγκέντρωσης κεφαλαίων μπορέσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας και να συγκεντρώσουμε τα κατάλληλα κεφάλαια για να ολοκληρώσουμε τον Αύγουστο του 2018 ένα πλήρως βιώσιμο σχολείο. 
 
   Το εγχείρημα κατασκευάστηκε με βάση μελετών Κύπριων αρχιτεκτόνων και επιθεωρητών ποσοτήτων και με τη χρήση του τοπικού εργατικού δυναμικού της Τανζανίας. Οι συντονιστές μας εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση του εγχειρήματος για να οργανώσουν την κοινότητα και όλο το εγχείρημα ήταν μια ομαδική προσπάθεια μεταξύ της συνεργασίας της ομάδας μας, των κοινοταρχών της κοινότητας και του διεθνούς οργανισμού «World Vision». 
 
   Το σχολείο διαθέτει πλέον 4 λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας και μπορεί να πληρεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες 200 παιδιών. Επιπλέον, το σχολείο τροφοδοτείται από Ηλιακή Ενέργεια που εγκαταστήσαμε εμείς φέρνοντας τη φυλή σε πρώτη επαφή με ηλεκτρική ενέργεια αυξάνοντας τις δυνατότητές της για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη. 
 
   Η υποδομή που προσφέρεται στο κοινοτικό σχολείο Λομιγιόν αποτελεί ουσιαστικό μέρος για την εξασφάλιση μιας πλήρους διδακτικής εμπειρίας με τις φωτισμένες με ηλιακή ενέργεια αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο καθηγητών και ένα ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τροφίμων που τρέφει τους μαθητές του σχολείου το πρωί μόλις έρχονται και το μεσημέρι πριν φύγουν να πάνε σπίτι.

IMG_4837.JPG

Δημιουργία κοινοτικών οφελών

   Η ίδρυση ενός πλήρως λειτουργικού σχολείου για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού χάσματος της φυλής των Μασσάι έχει τη δύναμη να επιφέρει τεράστιες αλλαγές και να ωφελήσει ολόκληρη τη φυλετική κοινότητα. Με τη διεύρυνση της αντίληψης των επερχόμενων γενεών των Μασσάι οι νέοι μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν στις αστικές πόλεις και να εργαστούν προς όφελος των οικογενειών τους και ολόκληρης της φυλής τους. Θα μπορούν να διαβάζουν συμβάσεις, να διερευνήσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας γης, να αναλάβουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και να εργάζονται στον τομέα του τουρισμού για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της φυλετικής κοινότητας.

IMG_4832.jpg