εκπαιδευση

Το 83% των παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο δεν θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή του.
— Αναφορά Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
3.jpg

  Κατανοούμε ότι η εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα για να σπάσουμε τον κύκλο της φτώχειας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις εκπαιδευτικές ανεπάρκειες των υπανάπτυκτων χωρών δημιουργώντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους λιγότερο τυχερούς με την ανάπτυξη διαφόρων πρωτοβουλιών. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για μια συγκεκριμένη κοινότητα, κατανοώντας τα ιδιαίτερα εκπαιδευτικά κενά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αυτή.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΙΝΔΙΑ

ΙΝΔΙΑ

 • Οι χώρες που παρέχουν σε όλα τα παιδιά δευτεροβάθμια εκπαίδευση μειώνουν τον κίνδυνο του πολέμου κατά το ήμισυ.

 • Μόνο το 50% των παιδιών προσφύγων είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτικό σχολείο.

 • 69 εκατομμύρια νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται για να επιτύχουμε παγκόσμια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • Τα κορίτσια που ζουν σε εμπόλεμες περιοχές είναι κατά 90% πιθανότερο να μη λάβουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΝΕΠΑΛ

ΝΕΠΑΛ

Σε μια δεδομένη ημέρα, περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά είναι εκτός σχολείου. Πολλά απο αυτά αντιμετωπίζουν εμπόδια που δυσχερένουν τη φοίτηση τους, όπως η ανάγκη να συλλέγουν νερό για τις οικογένειές τους, να μένουν σπίτι για να εκτελούν οικιακές δραστηριότητες ή να ζουν σε εμπόλεμες περιοχές.

 Με την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα παιδιά αποκτούν τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους και τις κοινότητες τους. Η εκπαίδευση παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν, να αναπτυχθούν πνευματικά και να αποκτήσουν την εξουσία να οδηγήσουν τη ζωή που θέλουν να ζήσουν.

Σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (UNESCO) 2017-18, εάν δαπανηθούν επιπλέον 33 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως θα βελτιωθεί η ποιότητα των παγκόσμιων σχολείων και θα δοθεί ίση πρόσβαση στη μάθηση σε 2,2 δισεκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. 
 
    Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπάρχει πολύς δρόμος για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) προς την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης για να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά θα έχουν ίση πρόσβαση σε μια δωρεάν, ποιοτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή, μόνο το 83% των παιδιών που πηγαίνουν δημοτικό θα τελειώσουν τη φοίτηση τους εκεί και μόνο το 45% των μαθητών ηλικίας 15 έως 17 θα τελειώσει το γυμνάσιο.

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΦΡΙΚΗ

  Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο από το 2016 - σε 264 εκατομμύρια. 
 
   Η εκπαίδευση είναι μια κοινή ευθύνη όλης της ανθρωπότητας: κυβερνήσεων, διεθνών και ιδιωτικών οργανισμών, σχολείων, δασκάλων και γονέων. Η ευθύνη για αυτές τις ευθύνες καθορίζει τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, την εκμάθηση των μαθητών , την ανάληψη δράσης από τις κυβερνήσεις και τη δημιουργία ευσυνείδητων μελλοντικών πολιτών. Πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή και με γνώμονα τις αρχές της ισότητας, της ένταξης και της ολότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Η Αφρική έχει τα υψηλότερα ποσοστά εκπαιδευτικού αποκλεισμού ανά το παγκόσμιο. Πάνω από το ένα πέμπτο των παιδιών ηλικίας 6 έως 11 ετών και το ένα τρίτο των παιδιών μεταξύ 12 και 14 ετών είναι εκτός σχολείου.

IMG_20180818_120530_1.jpg
 1. Σχεδόν το 60% των παιδιών στην Υποσαχάρια Αφρική ηλικίας 15 έως 17 ετών δεν φοιτούν στο σχολείο.

 2. Τα κορίτσια είναι πολύ πιο πιθανό να μείνουν εκτός σχολείου από τα αγόρια. Εννέα εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας από 6 έως 11 ετών στην Αφρική δεν θα πάνε ποτέ στο σχολείο, σε σύγκριση με έξι εκατομμύρια αγόρια.

 3. Μια μελέτη της UNESCO το 2012 έδειξε ότι ο αριθμός των παιδιών πρωτοβάθμιας ηλικίας που δεν φοιτούν στο σχολείο στην Αφρική αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου.

 4. Στην Υποσαχάρια Αφρική μόνο το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών είναι εκπαιδευμένοι. Οι δάσκαλοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ελαφρώς καλύτερη αναλογία: περίπου το 50% έχει κατάρτιση.

 5. Ο ρυθμός της ακαθάριστης εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Υποσαχάρια Αφρική είναι ο χαμηλότερος στον κόσμο, ο οποίος ανέρχεται σε μόλις 8% από το 2014. Αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από την ακαθάριστη εγγραφή της δεύτερης χαμηλότερης χώρας, της Νότιας Ασίας, η οποία βρίσκεται στις 23% όπου ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 34%.

 6. Η Υποσαχάρια Αφρική αντιτίθεται στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία όσον αφορά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση μεταξύ των αστικών περιοχών. Το τελευταίο τείνει να βλέπει υψηλότερο επίπεδο τόσο εκπαιδευτικού επιπέδου όσο και γραμματισμού μεταξύ των γυναικών, ενώ η Υποσαχάρια Αφρική βλέπει το αντίθετο. Σε μια μελέτη της UNESCO, οι άνδρες στην Γκάνα διέθεταν πάνω από δύο χρόνια εκπαίδευσης από ότι οι γυναίκες.

 7. Αν κάθε κορίτσι στην Υποσαχάρια Αφρική ολοκλήρωνε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας θα μειωνόταν κατά 70% κατά πάσα πιθανότητα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΖΩΕΣ

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπως εγγυάται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα «Δικαιώματα του Παιδιού». Ατομικά και συλλογικά υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην παιδεία για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο, αρχίζοντας με την οικοδόμηση τάξεων στις αναπτυσσόμενες κοινότητες έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει ένα σχολείο για να παρευρεθεί.

IMG_20180818_091237.jpg

Παρά τα οφέλη της εκπαίδευσης τα κορίτσια έχουν συνήθως το δυσκολότερο χρόνο πρόσβασης στα σχολεία. Πολλά κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο μόλις φτάσουν στην εφηβεία επειδή δεν έχουν καθαρά ή ιδιωτικά αποχωρητήρια για χρήση στο σχολείο. Σε μερικές περιοχές τα κορίτσια αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο και να παντρευτούν σε νεαρή ηλικία. Ακόμη και η καθημερινή δουλειά του περπατήματος για ώρες για τη συλλογή πόσιμου νερού περιορίζει το χρόνο που μπορούν να περάσουν τα κορίτσια στην τάξη αφού η συλλογή του νερού θεωρείται γυναικεία υπόθεση.

   Ένα μόνο σχολείο μπορεί να βελτιώσει κάθε πτυχή της ανάπτυξης και της ευημερίας μιας κοινότητας. Στο σχολείο, οι μαθητές μαθαίνουν να θέτουν στόχους και να λύνουν προβλήματα. Με την γνώση που λαμβάνουν μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς τους να διαχειρίζονται πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις και τα κτήματα τους. Η γνώση βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν την προσωπικότητα τους και να βρουν την αυθεντικότητα τους.